Osoby zainteresowane kursami prosimy o pobranie formularza rekrutacyjnego z naszej strony lub bezpośrednio z biura z projektu, a także zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wypełniony formularz prosimy wysyłać na adres: biuro@human-power.pl. W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą i radą w wypełnianiu formularza rekrutacyjnego.

 

Rekrutację prowadzimy z poszanowaniem różnic indywidualnych i poglądów naszych potencjalnych uczestników, w szczególności cechy takie, jak rasa, wyznanie, poglądy itp. nie stanowią kryterium uczestnictwa w projekcie. W rekrutacji przestrzegamy zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

 

Dokumenty do pobrania:

   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

   Formularz rekrutacyjny

   Umowa uczestnictwa w projekcie

   Test z języka angielskiego

   Test z języka niemieckiego