Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje teren całego województwa pomorskiego i trwa do 31.12.2019.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 696 osób dorosłych (osoby od 18 rż.) w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego. Pierwszeństwo w projekcie mają osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym oraz w wieku 50 lat i więcej. Kursy kończą się egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Kursy językowe trwają 120, 180h lub 240h. Prowadzimy kształcenie na wszystkich poziomach zaawansowania; zapraszamy osoby, które stawiają pierwsze kroki w nauce języka obcego oraz takie, które uczyły się już języka angielskiego lub niemieckiego. Dbamy o to, aby nasi lektorzy tworzyli dobry klimat do nauki i dostosowywali tempo do Waszych potrzeb i możliwości.

 

Wartość Projektu: 1 997 331,84 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 697 732,06 zł